Meniu

Congresul al XIV-lea al AECR


Asociaţia de Endocrinologie Clinicã din România (AECR) are deosebita onoare de a vã invita în perioada 5 - 7 Septembrie 2019 la Congresul al XIV-lea al AECR ce se va desfasura la Hotel Mara, Strada Toporasilor, nr. 1A din Sinaia.

Congresul va fi precedat de un curs precongres in data de 5 Septembrie.

Temele propuse

 • Carente nutriționale in patologia endocrina
 • Patologia tumorala endocrina
 • Boli endocrine autoimune
 • Prevenția- preocupare majora in endocrinologie
 • Varia

Creditat EMC

Cursul precongres va fi creditat cu 4 puncte EMC.

Congresul va fi creditat cu 15 puncte EMC.

Înregistrare

Termenul limita pânã la care puteţi plati taxa redusã este 31 Iulie 2019. Dupã aceastã datã valoare taxei se majoreazã, aşa cum puteţi vedea în tabelul de mai jos. Înregistrarea ca participant la Congres se face prin completarea şi trimiterea “Formularului de înregistrare” însoţit de copii ale documentului de platã.

Termenul limita pânã la care puteţi plati taxa redusã este 31 Iulie 2019. Dupã aceastã datã valoare taxei se majoreazã, aşa cum puteţi vedea în tabelul de mai jos. Înregistrarea ca participant la Congres se face prin completarea şi trimiterea “Formularului de înregistrare” însoţit de copii ale documentului de platã la congresaecr@gmail.com.

Organizator

SC Your Events & Travel Solutions SRL

Tel: 0723735162

www.yourevents.ro

Taxa de participare

Taxa de participare se va achita in contul SC YOUR EVENTS & TRAVEL SRL

RO81INGB0000999903587386 deschis la ING Bank.

Atenţie! – la trimiterea documentului care atestã plata taxei de participare trebuie specificate lizibil numele participantului şi menţiunea:

“Pentru Al XIV-lea Congres al Asociaţiei de Endocrinologie Clinicã din România” – Taxã de participare/ Însoţitor.

ParticipanţiPana la 31 iulie 2019Dupa 31 iulie 2019Plata la eveniment
Rezidenti50 RON150 RON250 RON
Membri AECR400 RON450 RON500 RON
Non membri AECR, medici de alte specialitati, farmacisti450 RON500 RON550 RON
Rezidenţi de alte specialitãţi, asistenti medicali150 RON200 RON250 RON
Însoţitorii fiecărei categorii de participanți350 RON400 RON450 RON

* Studenții la medicină au participare gratuită la lucrările Congresului, pe baza înscrierilor în prealabil.

Achitarea taxei de participare permite:
 • participarea la lucrãrile congresului
 • achiziţionarea mapei de congres cu materialele informative şi a ecusonului (garantate pentru înscrieri pana la data de 19 August)
 • obţinerea diplomei de participare

Pentru a vã înscrie în “Asociaţia de Endocrinologie Clinica din România” vã rugãm sã completaţi formularul de adeziune disponibil pe site.

Lucrarile Ştiințifice

Termenul limitã pentru trimiterea lucrãrilor este 14 Iulie 2019. Lucrãrile “in extenso” vor fi redactate conform specificaţiilor mai jos. Trimiterea lucrãrilor se va face la adresa de mail carsote_m@hotmail.com.

Conditii de prezentare:
 • Oral – proiectãri cu videoproiector asistat de computer
 • Poster – format electronic
Alte informatii
 • Rezumatale la congres vor fi redactate in limba romana cu diacritice (maximum 200 de cuvinte) si trimise pana pe 15 August 2019 la congresaecr@gmail.com.
 • Vor fi publicate doar lucrãrile pentru care cel puţin unul din autori a achitat taxa de participare

Comitetul ştiinţific işi rezervã dreptul de a accepta sau respinge lucrãrile propuse şi de a selecta lucrãrile în vederea prezentãrii orale sau poster. Autorii care vor prezenta lucrãrile oral vor furniza Secretariatului Tehnic o copie pe memory stick a fişierului ce conţine prezentarea lucrãrii ştiinţifice in momentul validãrii înscrierii sau cu minim 3 ore înaintea prezentãrii.

Componența Comitetului Științific
 • personProf. Dr. Constantin Dumitrache
 • personProf. Dr. Eduard Circo
 • personProf. Dr. Ileana Duncea
 • personConf. Dr. Diana Loreta Păun
 • personConf. Dr. Adina Ghemigian
 • personDr. Mihaela Popescu
 • personDr. Mihaela Stanciu
 • personDr. Camelia Procopiuc
 • personDr. Andra Caragheorgheopol
 • personDr. Mara Carsote

Comunicările orale

Comunicările orale în format electronic (Microsoft Power Point) vor trebui predate cu minim 3 ore înainte de începerea sesiunii către personalul tehnic pe un stick.

Participantii la congres cu lucrari care vor fi sustinute ca e-postere sunt rugati sa le trimita in format electronic: Power Point, one slide, Portrait, pe adresa pe mail gabriela@yourevents.ro pana la data de 1 septembrie 2019.