Meniu

Congresul al XV-lea al AECR


Asociaţia de Endocrinologie Clinicã din România (AECR) are deosebita onoare de a vã invita în perioada 2 - 5 Septembrie 2020 la Congresul al XV-lea al AECR ce se va desfasura la Hotel Doina din Neptun.

Congresul va fi precedat de un curs precongres.

Temele propuse

 • Interferente subclinice în patologia endocrină
 • Terapii complementare în bolile endocrine
 • Imagistica în endocrinologie
 • Perspective terapeutice în patologia endocrină
 • Varia

Înregistrare

Termenul limita pânã la care puteţi plati taxa redusã este 17 Iulie 2020. Dupã aceastã datã valoare taxei se majoreazã, aşa cum puteţi vedea în tabelul de mai jos. Înregistrarea ca participant la Congres se face prin completarea şi trimiterea “Formularului de înregistrare” însoţit de copii ale documentului de platã.

Sau printr-un email catre congresaecr@gmail.com cu formularul completat si dovada de plata atasate.

Cazare

Cazare - Hotel Doina (pentru disponibilitate, tarife si modalitate de plata pers contact Gabriela Seicean gabriela@yourevents.ro)

Organizator

SC Your Events & Travel Solutions SRL

Tel: 0723735162

www.yourevents.ro

Taxa de participare

Taxa de participare se va achita in contul SC YOUR EVENTS & TRAVEL SRL

RO81INGB0000999903587386 deschis la ING Bank.

Atenţie! – la trimiterea documentului care atestã plata taxei de participare trebuie specificate lizibil numele participantului şi menţiunea:

“Pentru Al XV-lea Congres al Asociaţiei de Endocrinologie Clinicã din România” – Taxã de participare/ Însoţitor.

Participanţi Pana la 17 iulie 2020 Dupa 17 iulie 2020 Plata la eveniment
Rezidenti 50 RON 150 RON 250 RON
Membri AECR 400 RON 450 RON 500 RON
Non membri AECR, medici de alte specialitati, farmacisti 450 RON 500 RON 550 RON
Rezidenţi de alte specialitãţi, asistenti medicali 150 RON 200 RON 250 RON
Însoţitorii fiecărei categorii de participanți 350 RON 400 RON 450 RON

* Studenții la medicină au participare gratuită la lucrările Congresului, pe baza înscrierilor în prealabil.

* Taxele de insotitor permit doar accesul la pranzuri si la cine conform programului. Prezenta la sesiunile stiintifice si la zona expozanti fiind restrictionata

Achitarea taxei de participare permite:
 • participarea la lucrãrile congresului
 • achiziţionarea mapei de congres cu materialele informative şi a ecusonului (garantate pentru înscrieri pana la data de 19 August)
 • obţinerea diplomei de participare

Pentru a vã înscrie în “Asociaţia de Endocrinologie Clinica din România” vã rugãm sã completaţi formularul de adeziune disponibil pe site.

Lucrarile Ştiințifice

Termenul limitã pentru trimiterea lucrãrilor este 14 Iulie 2020. Lucrãrile “in extenso” vor fi redactate conform specificaţiilor mai jos. Trimiterea lucrãrilor se va face la adresa de mail congresaecr@gmail.com.

Conditii de prezentare:
 • Oral – proiectãri cu videoproiector asistat de computer
 • Poster – format electronic
Alte informatii
 • Rezumatele la congres vor fi redactate in limba romana cu sau fara diacritice (maximum 400 de cuvinte) si trimise pana pe 10 August 2020 la adresa congresaecr@gmail.com. Lucrarile vor avea ISBN.

Comitetul ştiinţific işi rezervã dreptul de a accepta sau respinge lucrãrile propuse şi de a selecta lucrãrile în vederea prezentarii orale. Autorii care vor prezenta lucrãrile oral vor furniza Secretariatului Tehnic o copie pe memory stick a fişierului ce conţine prezentarea lucrãrii ştiinţifice in momentul validãrii înscrierii sau cu minim 3 ore înaintea prezentãrii.

Coordonatori
 • personProf. Dr. Constantin Dumitrache
 • personProf. Dr. Eduard Circo
 • personConf. Dr. Adina Ghemigian
 • personSef Lucrări Dr. Mara Carsote
Componența Comitetului Științific
 • personProf. Dr. Constantin Dumitrache
 • personProf. Dr. Eduard Circo
 • personProf. Dr. Ileana Duncea
 • personConf. Dr. Diana Loreta Păun
 • personConf. Dr. Adina Ghemigian
 • personDr. Mihaela Popescu
 • personDr. Mihaela Stanciu
 • personDr. Camelia Procopiuc
 • personDr. Andra Caragheorgheopol
 • personSef Lucrări Dr. Mara Carsote

Sesiunea de postere

Dimensiuni si format

 • Posterele vor fi transmise în format electronic 16:9 (Vertical page layout)
 • Posterele vor fi prezentate in format PDF

Comunicările orale

Comunicările orale se vor preda personalului tehnic, în format electronic (Microsoft Power Point), pe un stick, cu cel putin 3 ore înainte de începerea sesiunii.